വാട്ടര്‍ മെട്രോ: പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തിലെ നവമാതൃക

  കൊച്ചി മെട്രോ റെയില്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍(കെഎംആര്‍എല്‍) നടപ്പിലാക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന ഏകീകൃത പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുവയ്‌പ്പെന്ന് വാട്ടര്‍ മെട്രോയെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. കേവലം ജലയാത്ര ഒരുക്കുന്നതിലുപരിയായി ബോട്ടു ജെട്ടികളിലേക്കുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യമടക്കം വിപുലീകരിക്കാന്‍ വാട്ടര്‍ മെട്രോ സഹായകമാകും.   കൊച്ചി നഗരത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ തന്നെയുള്ള ദ്വീപുകള്‍ക്കിടയിലെ ഗതാഗത സംവിധാനത്തെ കൂടുതല്‍ ശക്തമാക്കുന്നതിന് വാട്ടര്‍ മെട്രോ അവസരം സൃഷ്ടിക്കും. സിസി ടിവി കാമറ അടക്കമുള്ള സുരക്ഷാമാനദണ്ഡങ്ങള്‍ കൃത്യമായി പാലിച്ചായിരിക്കും വാട്ടര്‍ മെട്രോ പദ്ധതി കെഎംആര്‍എല്‍ നടപ്പിലാക്കുക. 2017ജനുവരിയോടെ വാട്ടര്‍ മെട്രോ പദ്ധതിയുടെ ഉപദേശകസമിതി […]

Chambakkara Bridge to Get A Makeover

The Government of Kerala has accorded Administrative Sanction for the reconstruction of the Chambakkara Bridge into a four-lane bridge, at a cost of Rs.33.66 crore, as a preparatory work of the Kochi Metro Rail project.  The reconstructed bridge will be 310 meters in length and 8.5 meters in width.    Major stakeholders along with people […]

Kochi Metro Extension Gets Funding of 175 Million Euro

Agence Francaise de Developpement (AFD) the French Funding agency, has agreed to provide a loan of around 175 Million Euros for Kochi Metro Rail’s extension from JLN Stadium to Infopark via Kakkanad and as a very special case, to give a loan for a longer tenure of 25 years, at an interest rate of 1.35% […]

6 Things that Make Kochi Metro Unique

Over the past decade, Kochi has witnessed stunning advancement in infrastructure and technology. Considering the number of mega projects that have come up in the past and those set to launch in the near future, it is safe to say that Kochi’s growth is heading skyward, both economically and socially. However, in spite of world […]

© 2020 Kochi Metro Blog All rights reserved. | Powered by WordPress
Theme created by @julienrenaux