മെട്രോ സേവനം: കുടുംബശ്രീ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു തുടങ്ങി

കൊച്ചി മെട്രോയിലെ വിവിധ സേവനമേഖലകളിലെ തസ്തികകളിലേക്ക് കുടുംബശ്രീ അനുയോജ്യരായ അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. ഹൗസ് കീപ്പിങ്, ഗാർഡനിങ്, ടിക്കറ്റിങ്, കസ്റ്റമർ റിലേഷൻസ് മുതലായ ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ 30 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കുറഞ്ഞത് ആറുമാസമെങ്കിലും കുടുംബശ്രീയിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള വനിതകൾക്കാണ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ അർഹരായിട്ടുള്ളത്.    മെട്രോ പൂർണമായും പ്രവർത്തന സജ്ജമാകുന്നതോടെ ആയിരക്കണക്കിനു വനിതകൾക്ക് കുടുംബശ്രീ മുഖാന്തരം തൊഴിൽ നൽകാൻ കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡിനു കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ പതിനൊന്നിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി […]

A Brief Overview of Kochi Metro’s Main Stations: Edappally

Significance of the Area: Edappally, a place in Kochi once ruled by Edappalli Rajas (Kings of Edappalli) is now a bustling locale and one of the busiest junctions in Kerala. Edappally is dotted with developed areas and commercial centres along with the prodigious Lulu Mall, which is forsooth the ultimate shopping destination in Kochi. The […]

A Brief Overview of Kochi Metro’s Main Stations: M G Road

Mahatma Gandhi Road Stadium Significance of the Area: Mahatma Gandhi Road, often called as MG Road is not only a trademark locale in the city but also the main artery and the commercial high street of the city. Beginning all the way from Madhava Pharmacy Jn. in the north all the way to Thevara and […]

A Brief Overview of Kochi Metro’s Main Stations: JLN Stadium

As we draw close to the commencement of Kochi Metro’s operations let take a detailed look at the six major stations along the Phase 1 metro line which includes, JLN Stadium, CUSAT, Kalamassery, Edappally, Changampuzha Park and MG Road. These stations are expected to be the most hustling and bustling hubs along the metro corridor […]

© 2020 Kochi Metro Blog All rights reserved. | Powered by WordPress
Theme created by @julienrenaux