മെട്രോ സേവനം: കുടുംബശ്രീ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു തുടങ്ങി

കൊച്ചി മെട്രോയിലെ വിവിധ സേവനമേഖലകളിലെ തസ്തികകളിലേക്ക് കുടുംബശ്രീ അനുയോജ്യരായ അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. ഹൗസ് കീപ്പിങ്, ഗാർഡനിങ്, ടിക്കറ്റിങ്, കസ്റ്റമർ റിലേഷൻസ് മുതലായ ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ 30 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കുറഞ്ഞത് ആറുമാസമെങ്കിലും കുടുംബശ്രീയിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള വനിതകൾക്കാണ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ അർഹരായിട്ടുള്ളത്.    മെട്രോ പൂർണമായും പ്രവർത്തന സജ്ജമാകുന്നതോടെ ആയിരക്കണക്കിനു വനിതകൾക്ക് കുടുംബശ്രീ മുഖാന്തരം തൊഴിൽ നൽകാൻ കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡിനു കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ പതിനൊന്നിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി […]

Stay Away from Fake Job Traps

  Kochi Metro Rail Limited is in the process of augmenting the organization for undertaking the actual operations and maintenance of the Kochi Metro Rail system.   For this purpose, we require a variety of specialists like Section Engineers, Junior Engineers, Train Operators/Station Controllers and Maintainers for the present.  The details regarding the positions presently required are […]

Kochi Metro Rail Ltd. Notified Recruitment for 3 Managerial Vacancies 2014

Kochi Metro Rail Ltd. (KMRL) issued notification inviting applications on a prescribed format from public for recruitment to 3 posts of Manager (Rolling Stock), Asst. Manager (Power & Traction) and Executive on contract basis initially for three years, further extendable if need be. Interested candidates should send their duly-filled in application forms till 5 February 2014. […]

© 2020 Kochi Metro Blog All rights reserved. | Powered by WordPress
Theme created by @julienrenaux